Privacy Verklaring

An Van Daele Fotografie, gevestigd aan Spuibeekweg 32 te Keerbergen, met ondernemingsnummer BE 0547.637.155 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

An Van Daele Fotografie beheert deze gegevens om op een efficiënte, correcte en klantvriendelijke manier een fotoreportage of andere diensten te kunnen aanbieden en leveren. De foto’s van uw reportage maken deel uit van de beheerde persoonsgegevens.

Contactgegevens.
www.anvandaele.com

foto@anvandaele.com
Spuibeekweg 32 te Keerbergen

An Van Daele Fotografie ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en is er zich van bewust dat u alle vertrouwen stelt in haar privacybeheer. Daarom wenst zij u via onderstaande informatie in te lichten over de gegevens die zij over u verzamelt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
An Van Daele Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Voornamen van de gefotografeerde personen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
An Van Daele Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met An Van Daele Fotografie via onze contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
An Van Daele Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (enkel indien je inschrijft op de nieuwsbrief!)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

An Van Daele Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van An Van Daele Fotografie. U dient zich ervan bewust te zijn dat An Van Daele Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

An Van Daele Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden er gedeeld met derden?
An Van Daele Fotografie deelt beelden van fotoreportages via sociale media (Facebook, Instagram), haar website, tentoonstellingen, fotografiewedstrijden,….
An Van Daele Fotografie zal u vragen een document te ondertekenen waarin u aangeeft indien u niet wenst dat beelden worden gedeeld.

An Van Daele Fotografie deelt geen andere persoonsgegevens met derden voor verdere verwerking.

Wenst u dat een beeld verwijderd wordt van haar website, van haar Facebook pagina, Instagram, gelieve contact op te nemen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Foto’s van een reportages worden na een periode van 2 maand gearchiveerd. Gearchiveerde foto’s worden niet verwijderd zolang er voldoende gegevenscapaciteit aanwezig is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot stopzetting van het bedrijf en dit op een veilige manier.

U kunt uw gegevens inkijken, u kunt uw gegevens laten verbeteren en u kunt uw gegevens laten verwijderen. Acht u dit nodig, neem dan contact op met An Van Daele Fotografie.

Uitwisseling van bestanden op een beveiligde manier.
Reportages worden met uzelf en enkel met uzelf gedeeld via WeTransfer. WeTransfer wordt bereikt via een URL die begint met https. De s staat voor ‘secure’: de data wordt geëncrypteerd verzonden. Wenst u de bestanden van uw fotoreportage niet via WeTransfer te ontvangen, gelieve contact op te nemen met An Van Daele Fotografie.

Gebruik van onze diensten.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen computers van An Van Daele Fotografie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van An Van Daele Fotografie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies.
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van An Van Daele Fotografie of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen.
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief:
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u ook contact met ons op nemen.

Controle, vragen of feedback.
An Van Daele Fotografie controleert regelmatig of haar beleid voldoet aan de AVG (= Algemene Verordening Gegevenbescherming), beter bekend onder de Engelstalige afkorting GDPR ( ‘General Data Protection Regulation’), die vanaf 25 mei 2018 in werking is. Bovendien controleert zij of ze blijft voldoen aan haar eigen privacyverklaring.

Indien dit nodig blijkt, kunnen er aanpassingen uitgevoerd worden aan deze privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met An Van Daele Fotografie via onze contactpagina.

 

Algemene Voorwaarden

1. Foto’s door An Van Daele Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, Instagram en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. De boeking van een fotoreportage bij An Van Daele Fotografie is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een fotoreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

3. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de fotosessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een fotosessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor portretsessies is dit 50€ voor afzegging de avond voordien, 100€ voor afzegging de dag van de sessie zelf.

4. Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken reportagedatum, wordt een andere datum vastgelegd.

5. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een fotoreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

6. Een fotoreportage van An Van Daele Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotoreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

7. De foto’s worden pas bewerkt en de gallerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

8. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de fotoreportage en andere variabelen, zie aanbod in de webshop.

9. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.

10. In de prijs is een gallerij met alle foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie zijn tevens inbegrepen en worden bezorgd via WeTransfer. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

12. Bijbestellingen kunnen worden gemaakt via de webshop. De aankoop is bindend, Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

13. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door An Van Daele Fotografie kan enkel via ons gedrukt worden.